Oversigt over Syriens historie

 

Området langs Middelhavets kyst mellem det nuværende Tyrkiet og Egypten har i årtusinder været knudepunkt for handel.
Denne beliggenhed har været og er grundlaget for skiftende stormagters interesse og erobringer.

Den nutidige opdeling af området i lande som Syrien, Libanon, Israel, Jordan osv. er meget ny og kunstig. - Et resultat af kolonitiden efter 1. Verdenskrig

Beliggenhed
”Landet i midten”

Verdens første byer fx Ugarit og Mari vidner om områdets potentialer.

Fønikerne udviklede handelen i årtusindet før vor tidsregnings begyndelse. Dannede bystater og udviklede den første alfabetskrift.
De første byer i verden

Romerriget bredte sig i århundrederne før vor tidsregnings begyndelse hele vejen rundt om Middelhavet og skabte en form for enhedskultur, som vi kalder ”Hellenisme”
64 f. Kr. erobrede Rom hele området og gjorde det til provinsen ”Syrien”, som vi hører i juleevangeliet. ”Medens Kvirinius var landshøvding i Syrien”.

Mange byer bærer denne enhedskulturs fællespræg. I Syrien findes den prægtig ruinby Palmyra. Byen gjorde oprør mod sin romerske overherre, men blev nedkæmpet i 272 e. kr. og den smukke dronning Zenobia blev ført til Rom i lænker.

Rom og hellenisme

200 f.Kr til 400 e. Kr.
Kristendommen vandt indpas i 4 århundrede i sin østlige byzantinske skikkelse. Området var hovedsageligt kristent indtil de arabiske muslimer invaderede og gjorde Damaskus til deres hovedstad.

Byzans
400-600 e. Kr.

Damaskus blev hovedstad under umayyaderne fra 658 og et århundrede frem, en storhedsperiode i islams historie.
I denne periode blev den store umayyademoske i Damaskus bygget. Interne kampe mellem forskellige dynastier bragte abbasiderne til magten og hovedstaden i det islamiske rige flyttede til Bagdad.

Utallige magtkampe hærgede det enorme muslimske imperium og gav plads for de europæiske erobrere

De arabiske muslimer
658-1100 e. Kr.
Damaskus bliver et knudepunkt for pilgrimme på vej til Mekka.

Korstogstiden tog sin begyndelse i 1095, hvor paven opfordrede kristne riddere til at befri ”Kristi grav”.
Erobringen af ”det hellige land” blev uhørt brutal. Utallige muslimer og jøder blev hugget ned som ”vantro”.
For at bevare magten over området erobrede eller byggede korsfarerne borge hvoraf  ”Krak des Chevaliers” endnu står i al sin brutale pragt.

Den kurdiske general Saladin (1138-1193) besejrede korsfarerne i 1187. Hans efterfølgere gjorde det endelig af med europæerne i løbet af det næste århundrede

Korsfarerne og Saladin
Mytologier der lever.

1100-1300 e. Kr.

Den næste store invasion kom fra øst. 1401 blev Damaskus invaderes af mongoler som bortførte utallige håndværkere og byens betydning, velstand og erhvervsliv svandt ind.

Mongolerne
Under Tamerlan

1401

1516 blev Damaskus og hele den nære Orient erobret af de tyrkiske Osmannere og blev derefter styret fra Istanbul indtil 1. verdenskrig.
Handel og håndværk bragte igen rigdom til byen, og de mange fornemme købmands huse stammer fra denne periode. Bl.a. det hus hvor det danske institut nu ligger.

Den osmanniske Riges nedgang i 1800-tallet betød at mange politiske bevægelser så dagens lys. Damaskus og Cairo blev centre for intellektuelles diskussion og forskellige bestræbelser mod større selvstyre for området.

De tyrkiske Osmannerne
1516 - 1918

Tyrkerne var på tysk side i 1. verdenskrig og kampene med de britiske styrker blev meget hårde og befolkningerne led betydeligt.
I 1918 blev tyrkerne endeligt besejret og de arabiske-britiske styrker indtog Damaskus.

En kort periode i 1920var Syrien et selvstændigt kongerige.

Bitterne under ”Lawrence of Arabia”
1918 - 1920

Under fredsforhandlingerne efter krigen indgik Storbritannien og Frankrig en handel, hvor briterne solgte Syrien til Frankrig.
Franske tropper erobrede derpå landet fra den syriske konge, som flygtede.
Den franske besættelse blev aldrig accepteret af befolkningen og gentagne oprør blev slået brutalt ned. Således blev Damaskus bombet flere gange i 1920erne.

Den franske administration fulgte en del og hersk politik. Syrien blev delt efter religiøse linier, hvilket medførte store problemer som aldrig er blevet løst.
Fransk besættelse
1920 til 1946

Under 2. verdenskrig kom Syrien under Vichy regeringens kontrol og det kom igen til voldsomme kampe. I 1946 fik landet omsider uafhængighed.

Den nuværende nation Syrien gør i teorien stadig krav på Libanon, den provins i Tyrkiet som blev afstået af Frankrig i 1939 og endelig erobrede Israel dele af det sydlige Syrien (Golan) i 1967 – områder som Syrien gør krav på.
Uafhængighed 1946

Efter 2. verdenskrigs afslutning var der udbredt uro i landet og civilt styre blev kort. Efter 1949 var der en serie af militære kup som først sluttede i 1970, hvor Assad klanen støttet at alawiterne og druzerne erobrede absolut magt.
I 1980 forsøgte Det muslimske Broderskab at vælte regimet, men blev brutalt nedkæmpet.
Siden har oppositionen ikke spillet nogen rolle.

Syrien har været involveret i to store krige med Israel 1967 og igen i 1973. Der er endnu ikke sluttet fred mellem de to lande

Alaviternes magtovertagelse fra 1970

Hafez al Assad (1931-2000) og nu hans søn Bashir al Assad (1966 -

Syrien er et fattigt land sammenlignet med sine naboer (BMP 3.620 dollar – DK 27.627). Landet har kun lidt olie
Styret bruger store summer på militæret og sikkerhedsstyrkerne. Og ikke mindst den store befolkningstilvækst på over 3% årligt stiller store krav til uddannelse og jobskabelse. Halvdelen af befolkningen er under 21 år (til sammenligning 40 år i DK).

I 2011 udbrød der borgerkrig i Syrien. Landet er nu lukket for turister og mange af de enestående monumenter er i fare for at blive ødelagt.

Allah se i nåde til Syrien!

Nutiden

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/827580.stm

Informativ tidslinie om Syriens nyere historie

til top