Romerne i Libanon
Baalbek
I 63/64 f. Kr. erobrede romerne Levanten – (det vi i dag kalder Syrien, Israel, Jordan og Libanon)
Området havde været under hellenistisk indflydelse siden Alexander den Store i 334 f. Kr. og det blev videreført af romerne.

romkort

Romerriget nåede i de 2 første århundrede e. Kr. sin utrolige størrelse.

I Libanons nordlige område blev Heliopolis (den by der senere fik navnet Baalbek) kultisk centrum. Romerne byggede videre på et ældre pilgrimsmål, som det var deres vane. Der var ingen smålig opfattelse af, om at Rom kom med noget helt nyt. Det skulle blot være større, flottere og mere imponerende end det der var før. Og det blev det. Det er imidlertid stadig et mysterium, hvad der fik romerne til at bygge et så enormt og kostbart anlæg der ”ude på landet”?

baalbektegning

Tempelområdet rummede et berømt orakel, som fx den romerske kejser Trajan spurgte til råds. En forsker har foreslået, at de helt enorme udhuggede sten, nogle vejer over 1000 tons blev anset for at rumme en mystisk kraft. Mere fantasifulde svar på gåden henviser til giganter og rumvæsener

.granitblok

Ingen kan svare med sikkerhed, man må nøjes med at beundre de romerske bygmestres kunst og tænke på alle de tusinder af slaver, der har slidt sig op ved at hugge og slæbe sten. 
 

Den besøgende må stige op til guderne. Først af trapperne op til indgangsportalerne.
Dernæst op ad endnu flere trin for at komme til hoved- templet.

Sindet blev ydmygt overfor den storhed og magt, der udgik fra de storslåede bygninger!

trapperbaalbek

baalbekloeve

Der er stort set ikke noget tilbage af de ældre templer. De ruiner vi ser nu stammer fra den romerske storhedstid i 1. og 2. århundrede e. Kr. Den perioden vi kalder ”romerfreden”.

Hovedtemplet var indviet til Jupiter-Baal. Den romerske hovedgud kombineret med den lokale maskuline gud.

Venus – Astare blev dyrket som den kvindelige modpol. Baccus eller Dionysos  gud for frugtbarhed fik også et umådeligt smukt udsmykket tempel.

Baalbek har siden oldtiden været udsat for jordskælv, røverier og brugt som stenbrud for senere bygninger. Men selv disse begivenheder har ikke fuldstændig ødelagt dette utrolige anlæg.      

baalbeksoejle

Af Jupitertemplets enorme søjler står kun få tilbage

baccustemplet

Baccus templer er det bedst bevarede fra romerske tid

baccus2
baalberkfraoven Udefra set rejser tempelområdet sig stadig imponerende

 

til top