Marokkos kongebyer:
Marrakesh, Fez, Meknes, Rabat

marokkomap

Byer ligger aldig tilfældige steder. Geografi, handelsveje, forsvar afgør, hvor byer placeres.

Forskellige tiders forskellige forhold betyder, at byernes placering har forskellige begrundelser, men de forandringer sker over lange tidsperioder.

Fra oldtiden og op tid opdagelsen af Amerika omkring 1500 blev byer i Marokko placeret inde i landet. Efter omkring 1500 blev kysten mod Atlanterhavet vigtig og nye byer voksede op og de gamle fiskerlejer blev til egentlige byer.

Meknes blev senere gjort til hovedstad af magtpolitikse grunde.

Handelsvejene tværs gennem Sahara har siden antikken bragt guld og sorte slaver til markeder i Marrakesh.

Fez blev ligeledes en vigtig handelsby, hvor ruterne fra Egypten langs Middelhavet mødte ruterne fra syd.

traderutes

potugalbyerimarokko

Efter omkring 1500 flyttede tyngdepunktet mod havet og der opstod en række handelsbyer, som for en stor dels vedkommende var beherskede af store europæiske handelsnationer. Fx Essouira

transportmarokko

Tyngdepunktet i Marokko ligger i dag nog vest og nord.

Hvis man vil se hvor et lands tyngdepunkt ligger, kommercielt og befolkningsmæssigt, skal man blot se på, hvor de store veje, jernbanerne og lufthavnene er placeret. I Marokko er den komercielle hovedby Casablanca og den politiske Rabat, begge ligger ved havet mod vest.

postkort

Postkort
Som Marokko gerne vil ses. Læg mærke til at der ikke er nogen sydgrænse mod Vest Sahara.

til top