Ibn Khaldun 1332 - 1406

Berømt arabisk historiske, som forsøgte at give en forklaring på de evigt tilbagevendende kampe om magten i arabiske områder.

Her på frimærke.

frimaerkeibnkahldun


Efter mange år som embedsmand i flere nordafrikanske lande var han så desillusioneret,at han besluttede at undersøge de dybere årsager til de mange borgerkrige og kup, der til stadighed hærgede ikke kun Marokko, men også de andre nordafrikanske lande.
Han gjorde staten og dens mangler til sit hovedemne.
Staten, mente han, har sit udspring i klanen, som med basis i sit område altid vil forsøge at udvide sit territorium på andre klaners bekostning og forsøge at etablere et imperium.

At staten har sin oprindelse i klanen kommer af, at medlemmerne følte sig langt mere forbundne end folk i byerne, som kun var forbundet med den nærmeste familie. Byerne var rigere og mere foretagsomme og således en evig fristelse for de fattigere klaner.
Hvis klanen skulle danne grundlag for et dynasti måtte den bruge religionen som motivation. Så klanfolkene kæmpede religionens sag - sagde de! 
Når klanen så havde etableret sig med magtbase i byerne, begyndte deres indbyrdes kamp om rigdomme og magt, og solidariteten og kampviljen forsvandt. Der var alskens fristelser for luksusliv i byen og moralen slappedes sammen med kampviljen.
Det fik nye klaner fra imperiets udkant til at ane chancer for at vælte de siddende, og denne cykliske bevægelse gentog sig atter og atter.  
Staten måtte, mente han, hvis den skulle være stabil, finde en territorial solidaritet i stedet for den klanbaserede og en forenende religiøs/ideologisk basis.
Der er meget der tyder på at Ibn Khaldun havde ret.
Langsomt gennem de næste århundreder blodige historie udviklede Marokko sig til en stat i Ibn Khalduns forstand.