Qadisha Valley - Den hellige dal

 

Qadisha dalen kiler sig ind i mellem stegle klippevægge. Allerede i senantikken 3.-6. århundrede, da den ortodoxe kirke forfulgte anderledes troende, blev dalen beboet af flygtende munke og eneboer.

Dalen rummer mange klostre og utallige huler, som engang var beboet af eneboere - der skulle være en enkelt tilbage.

Dalen er i sin helhed blevet et UNESCO World Heritage område.

kloster2
 

Deir Mar Elisha.

Et af de mange klostre, der hager sig fast i klippevæggen. Klostret var fra middelalderen sæde for den maronittiske biskop. Bygningen er i dag et museum.

Munken Maroun døde i 410, blev derefter gjort til helgen. Han var en asketisk munk og eneboer, som levede hele sit liv i Syrien. Ifølge legenderne om ham udrettede ham mirakler og helbredte de syge. Hans tilhængere blev oprindelsen til den maronittiske kirke.

Den blev imidlertid fanget i de kristologiske stridigheder og erklæret kættersk, hvorefter den blev forfulgt af den etablerede ortodokse kirke. Efter at 350 munke var blevet dræbt i slutningen af 400-tallet flygtede mange munke til de ufremkommelige libanesiske bjerge, som stadig er maronitternes hjerteland.

markirke
om de kristilogiske stridigheder  
Deir Mar Antonios Qozhaya er et fungerende kloster, hvor besøgende er velkomne til at deltage i messernekloster1 gudstjeneste
til top