Islam

Grundviden om Islam – dens opståen og historie.

 

Monoteistisk religion

Islam står i rækken af monoteistiske religioner, og anser sig som monoteismens fuldendelse.

”Jøder og kristne er bogens folk” som har del i åbenbaringen.

 

Allah

Betyder bare gud på arabisk.

Allah har 100 navne, som der kan mediteres på.

Allah er skaber, opretholder, barmhjertig og dømmende.

 

”Tawhid”

Guds enhed: Intet i verden er udenfor Guds rækkevidde og lov,

Derfor giver det ikke mening at skelne mellem privat og offentlig.

 

Åbenbaring

Gud har åbenbaret sig for mange profeter: Abraham, Moses, Jesus m.f.

Den endelige åbenbaring fik Muhammed i 600 tallet. Derfor kaldes han ”profeternes segl”.

 

Bogen

Koranen er i Muslimernes øjne af guddommelig oprindelse.

Dele af ”bogen” blev først åbenbaret til jøderne af Moses senere af Jesus.

Koranen er på arabisk og må i teorien ikke oversættes.

 

Dom

På dommens dag skal mennesker stå til regnskab for sine handlinger.

- men alt er forudbestemt!

 

Islam

At kaste sig ned for Guds vilje er hele religionens idé.

 

”Jihad”

Den store jihad er at tøjle sig selv, sit begær, nærighed, dovenskab mv.

Den lille jihad er forsvarskamp mod fjender.

 

Troens praksis

De fem søjler: bekendelse, bøn, almisse, faste og pilgrimsfærd til Mekka.

Dette skal udføres for at holde troen i live – det er ikke troen.

 

Sharia

”den rette vej”

I løbet af 800-taller udvikles der forskellige praksis for lovene der gælder i samfund og for den enkelte.

Der er 4 anerkendte rets skoler af varierende strenghed.

 

Lovreligion

Islam er en individuel lovreligion.

 

Jødedommen er også en lovreligion, men i modsætning til Islam er den kollektiv.

 

Umma

Den samlede muslimske menighed.

Begreber er vigtigt i nutidens islamisme

Kalifat

Kalif betyder efterfølger. Et kalifat er den statsform, som Muhammed skabet i Medina, et teokrati.

 til top

 

 

Grundviden om Islam – historie

 

”al-jatilya”

Uvidenhedens tid

Araberne i tiden før Muhammeds åbenbaring.

Araberne levede i ”uvidenhed” om den ene sande gud.

De dyrkede flere guder og bl.a. hellige træer.

Flerguderi er den største synd i Islam.

 

622 e. Kr.

Muhammed udvandrede fra Mekka til Medina.

Herfra går den muslimske tidsregning.

De skriver nu 1429. Den islamiske kalender er en månekalender, derfor er deres år ca. 11 dage kortere end vores solkalender.

622 – 661 e. Kr.

Muhammed og den ”hellige” tid.

Tiden under de 4 første kaliffer bliver betragtet som billedet på det guddommelige, sande og gode samfund.

Lederskab

Kalif (efterfølger)

Som Muhammed besad al magt både den verdslige som militær leder, dommer mm, og via sine åbenbaringer også den religiøse forbliver det et ideal i Islam at der er én leder.

Det er kaliffens opgave at: ”Fremme det gode og forbyde det onde!”

Det er en vigtig forskel på Islam og kristendom at Islam straks også blev statsmagt.

Kristendommen eksisterede i over 300 år inden den blev til statsreligion.

680 slaget ved Kerbala

Shia og sunni muslimer opstår ved en strid om lederskab.

632 –1256

Storhedstiden

Imperiet udvikles – se kort side

Damaskus bliver centrum derefter Bagdad.

11 og 1200 tallet

Korstoge fra Europa

 

1096 erobrede korsfarerne Jerusalem og etablerede små kongeriger i Palæstina.

1189 generobrede Saladin byen.

Sejren over de kristne har stor symbolsk betydning i nutiden.

 

1300 tallet begyndte tyrkiske folk at erobre dele af de arabiske riger

Tyrkerne under Osman blev kaldt ”Osmanner”

De blev islamiseret og ”Det osmanniske Rige” fik magten i det meste af den arabiske verden i 1400 og 1500 tallet.

Den tyrkiske sultan blev også kalif.

Kalifatet ophørte i 1923 i forbindelse med rigets opløsning.

Kolonisering

De arabiske områder blev koloniseret i 1800 tallet og efter 1. verdenskrig af europæerne.

Araberne havde i egne øjne ”nået bunden”.

En tilbøjelighed til at skue tilbage og håbe på en genfødsel!

 

 

 

1979 -

vendepunkt

Shahen i Iran blev styrtet.

Hans styre var meget amerikansk orienteret.

Islamister kom til magten

Fortolkning:

For første gang i mange hundrede år havde ”Islam” vundet over ”vesten”.

Samtidigt fik Pakistan også ved et kup en islamistisk regering.

1980erne

Islamisering tager fart i mange Muslimske lande

11. 9. 2001

I nogle islamisters øjne en stor triumf over det ugudelige ”vesten”

til top