Islam ”Der er kun én gud!”

koran

Islam er den yngste af de tre store monoteistiske religioner jødedom, kristendom og Islam.
Islam er i sin selvforståelse ikke en ny religion, men fuldender læren om den éne gud.
Jøder og kristne betegnes i islam som ”bogens folk” fordi de har del i åbenbaringen gennem deres skrifter, toraen, og det ny testamente.

Monoteistisk tradition

Ligesom jødedommen er islam en lovreligion. Det vil sige at religionen ikke først og fremmest er en række dogmer, men i at livet i sin helhed er omfattet af love, hvis formål er at forme dagligdagen og personen i det af gud foreskrevne billede. Selvkontrol er selve religionens kerne. De daglige, årlige og pilgrimsfærden en gang i livet pligter skal opøve og holde gudsfrygten vedlige. Derfor kaldes de søjler.

 

Lovreligion

Livsmønsteret bør forme sig efter Koranens bud og profetens forbillede. Hvad det betyder oversat til nutids forhold er der stor uenighed om. Sharia, ordet betyder ”vej”, altså vejen til det gode gudvelbehagelige vej, skal vejlede den troende. Se sharia.

 

Livsmønster

Koranen anses som en åbenbaring direkte fra gud, så dens autoritet kan ikke drages i tvivl. I teksten er der mange sammenfald med bibelen, det forklares med at der er tale om samme himmelske skrift åbenbaret stykkevis til de to ældre religioner. Muhammed modtog så den endelige version. Derfor kaldes han ”profeternes segl”.
Koranens sprog, som i princippet ikke må oversættes, blev normgivende for klassisk arabisk. Derfor tog araberne deres sprog med sig også udenfor den arabiske halvø, og sproget er nu vidt udbredt.

Koranen

I islam anerkendes alle profeterne i det gamle testamente og Jesus, som guds udsendinge. Muhammed er blot den sidste.

Profeter

Da alt er skabt af gud og gud er den endelige lovgiver kan der ikke i princippet være flere sfærer en politisk og en religiøs. Muhammed var da også både religiøs leder, dommer, hærfører, finansminister og så videre. Det er idealet.
Netop dette punkt er der stor uenighed om blandt muslimer.

Stat og religion

I koranen er der krav om at herskeren skal være retfærdig. Det vil sige at han skal fremme det gode og hindre det onde. Hvis han ikke gør det er det borgernes pligt at afsætte ham og vælge en ny. Det ligger bl.a. bag Osama bin Ladens kamp mod den saudiske kongefamilie.

Den retfærdige hersker

Ifølge Bibelen og Koranen er det forbudt at tage renter. Renter er at tjene på andres arbejde. Det er naturligvis vanskeligt at drive international handel og moderne virksomheder uden renter. Islamiske banker er da også vokset i antal og betydning i de sidste halve århundrede. Også blandt troende jøder er der opstået kosher banker, der operere uden renter.

Læs mere:
http://www.islamic-banking.com/islamic_banking.aspx

Ejendomsret og renter

I løbet af 800-tallet voksede den islamiske jura og der blev udskilt 4 retninger, som i dag er anerkendt indenfor sunni islam. De er forskellige i deres strenghed, men de er ikke i strid med hinanden. I de største moskeer og universiteter kan imamer fra alle fire skoler undervise.

Fortolkninger, de 4 rets skoler

Islam indeholder mange forskellige retninger. De er præget af det samfund de er en del af, og her blandes traditioner med religiøs praksis. Mange muslimer skelner ikke skarpt og derfor kan skikke, som alene stammer fra traditioner, blive opfattet som religiøse påbud. En religion - mange traditioner