Damaskus

 
damaskuskort

Damaskus er en oase

Damaskus skulle være verdens ældste by forstået på den måde, at der på samme sted har været ubrudt beboelse de sidste måske 10 000 år.

Byen skylder sit liv Baradafloden, som løber nord for den gamle by. Romerne udførte omfattende reguleringer af floden, så dens vand blev udnyttet fuldtud. "Den gamle by" omkranset af mure er et levende museum med 175 bygninger, som af UNICEF er erklæret bevaringsværdige. Byens hovedatraktion er dog livet i byen med dufte, lyde og et uendeligt mylder af mennesker.

I løbet af det 20. århundrede er byen vokset voldsomt og Damaskus har fået en "europæisk" del, med lige gader, store pladser og mondæne hoteller.

 

 

http://www.davidmus.dk/samlingerne/islamisk

"Davids samling" har en fantastisk flot ny hjemmeside, hvor alle dynastier er gennemgået og hvor der vises eksempler på byggeri fra de forskellige perioden.

Udenfor den gamle by

Udenfor den gamle by er der kun få rester af romerne.

Byens voksede i middelalderen mod nord i områden Al-Salihye, hvor der var en helgenbegravelse. Området er nu præget af mange mausolæer og moskeer og et meget broget folkeliv. Absolut et besøg værd.

Lige nord for den gamle by er der ligeledes et folkeligt kvarter Saraja, som emmer af atmosfære.

Nod syd strækker en bydel sig langs den gamle pilgrimsvej mod Mekka. Området er præget af mange mausolæer, kornmagasiner og moskeer - de fleste noget forfaldne - Indtil Hejaz jernbanen blev åbnet i 1908 var området udgangspunkt for de årlige pilgrimskaravaner.

Endnu sydligere ligger et stort område, som hovedsagelig bebos af palæstinessiske flygtninge.

damaskuskvarterer
til top