Jerash -

en romersk provinsby i Jordan

jerash3
jerash2

Indtil romerne erobrede området i 63 f. Kr. og gjorde det til provinsen Syrien var Gerash, som var romernes navn for byen, en mindre provinsby. Storhedsperioden kom med handlen i den romerske periode.

De storslåede ruiner vi ser i dag stammer for de flestes vedkommende fra 2 og 3 århundrede e. Kr., hvor Gerash på linie med andre handelsbyer nød godt af romerfreden. Byen var områdets administrative, kulturelle og handelsmæssige centrum. I år 129 besøgte selveste kejser Hadrian byen, og til hans ære rejstes en triumfbue, som ses nedenfor

I løbet af den 3. århundrede tog skibsfarten på Rødehavet fart, det gik ud over både Gerash og Petra. Det er langt billigere og hurtigere at fragte vare på havet en gennem ørken på kamelryg.

Den lange lige gade som går gennem enhver hellenistisk by er i Gerash kantet med søjler, og hvor to gader krydser hinanden er der opført en port med 4 udgange. kamelrekke

I midten af 400 -tallet var kristendommen blevet den dominerende tro i byen og fra denne periode stammer de kirker der stadig ses rester af.

Byen blev erobret af perserne i 614 og af muslimske hære få år senere. Byen gik endelig til grunde under et stort jordskælv i 749.

At vi kan se byen i dag skyldes, at den blev begravet i sand og derfor ikke blev brugt som "stenbrud", en skæbne der overgik mange andre hellenistiske byer.

jerash1
jeresbyplan

Hellenistiske byer i Romerriget..
Romerriget bredte sig i århundrederne omkring vor tidsregnings begyndelse hele vejen rundt om Middelhavet og skabte en form for enhedskultur, som vi kalder ”Hellenisme”.
I perioden mellem ca. 200 f Kr. til 400 efter er det den dominerende kultur i Middelhavsområdet og langt op i Europa.
Byer og bygninger fik et fællespræg, som vi fx ser i Palmyra, Jerash og i mange andre ruinbyer.


ORDEN er kodeordet.
Lige gader og rette vinkler – byer skulle tage sig ud!
Byer blev anlagt langs en central kolonnade med torve, templer, basilikaer, bade, teatre, paladser, sportspladser og beboelse i lige rækker.  Alt efter rigdom og størrelse blev byerne udstyret med søjler, monumenter og statuer i marmor eller sandsten.
 

til top Københavns Universitet sender studerende til Jerash, som del i uddannelse til klassisk akælog. Se deres hjemmeside.